Leren van elkaar!

In onze klas zitten geboren juffen en meesters ! Kinderen leren niet alleen van de juf of de meester, maar vooral van elkaar !

En het is nog super leuk ook !