Red een leven

Op vrijdag 15 maart kregen we iemand op bezoek in onze klas: Patrick. Patrick werkt in een ziekenhuis in West-Vlaanderen op de afdeling intensieve zorgen. Hij begon natuurlijk met zichzelf een beetje voor te stellen en vroeg daarna de vraag die ik al had zien aankomen, namelijk: “Is er hier iemand in de klas die verpleegkundige wil worden?” Ik was de enige die mijn vinger in de lucht stak (Eline). Toen de vraag was gesteld, vlogen we er meteen volle bak in. Patrick leerde ons eerst het verschil tussen EHBO en DHBO. EHBO staat natuurlijk voor eerste hulp bij ongevallen, maar wist je dat DHBO staat voor dringende hulp bij ongevallen. Bv. Als je een hartaanval hebt dan is het DHBO. Als je een breuk hebt dan moet je naar EHBO. We leerden ook wat we moeten doen als iemand zich heeft verslikt en het lukt niet als je hoest. Dan moet je 5️ keer op de rug slaan en dan moet je de Heimlich-greep toepassen. We hebben ook geleerd hoe je moet reanimeren. Patrick leerde ons ook aan wat je moet doen als iemand flauwvalt. Dus eerst safety first, dan moet je de persoon aanspreken en aan de schouders schudden. Als de persoon niet wakker wordt dan moet je om hulp roepen en de 112 bellen. Je zegt ook als de persoon vast zit of de persoon verdrinkt want dan kunnen ze ook nog bevrijdingsauto’s naar je sturen dus de info die je geeft moet compleet zijn. Als de persoon gewoon op straat ligt en niet vastzit dan moet je de kinlift uitvoeren want anders zou de persoon stikken door z’n eigen tong. Daarna moet je checken of de persoon nog ademt door 10 sec te voelen of hij/zij nog ademt en dan 10 sec te luisteren en te kijken of de persoon nog ademt. Als de persoon nog ademt dan wacht je en check je nog altijd of er niets verder gebeurt. Als de persoon niet ademt dan bel je de 112 nog eens en zeg je nog eens de gegevens die je gezegd hebt, je zegt dan nog dat de persoon niet meer ademt.
Als de man of vrouw aan de lijn zegt dat je mag reanimeren en als je daar al les van heb gekregen van hoe je dat moet doen dan mag je reanimeren. Je blijft reanimeren totdat je moe bent of tot de 112 er is. Als je moe bent en er is niemand in de buurt dan roep je nog eens om hulp totdat er iemand komt die je kan afwisselen. Als de 112 er dan is en de persoon blijft leven dankzij jou dan heb je het heel goed gedaan en heb je een leven gered.

Wij mogen een reanimatie uitvoeren. We hebben allemaal ons diploma behaald.

Geschreven door Eline en Jade