Allerzielen: bezoek aan het kerkhof

Samen met het tweede leerjaar brachten we rond het thema van Allerzielen een bezoek aan het kerkhof te Kluizen.

We zagen bij de graven heel wat mooie kleurrijke chrysanten staan.

De juffen vertelden wat er allemaal op een grafsteen gemeld staat.

Ook de grafstenen van de soldaten konden we goed herkennen daar deze allemaal gelijk zijn en er een Belgische vlag bij staat.

Sommige mensen liggen niet begraven onder een grafsteen maar zitten in een urne in een muur dat we het columbarium noemen.

Sommige mensen worden liever bij overlijden uitgestrooid op de strooiweide.

Toen we terug in de klas kwamen hebben we een herinneringshoekje voor onze dierbare overledenen gemaakt.