Kloosterstraat 18-20 
9940 Kluizen 
Tel : 09 357 75 11 
  Home arrow Schoolstructuur
 

 
 
 
Home
Bronnen
Geschiedenis
Schoolstructuur
Schoolorganisatie
Verlofdagen
Opvoedingsproject
Visie
Schoolreglement
Dagboek openluchtklassen
 
 
 
 
Contacteer ons
Inhoudstafel
Oudercomité
CLB
Buitenschoolse Kinderopvang
Menu
Fotogalerij
 
 
 
 
Schoolstructuur Afdrukken E-mail

HET SCHOOLTEAM


  1. DIRECTIE, LEERKRACHTEN, SECRETARIAAT, ONDERHOUD
  2. HET SCHOOLBESTUUR
  3. DE SCHOLENGEMEENSCHAP

DIRECTIE, LEERKRACHTEN, SECRETARIAAT, ONDERHOUD

DIRECTIE

  Koen Steyaert
directeur koen_steyaert.JPG

naar begin 

 

LEERKRACHTEN in de LAGERE SCHOOL

  Annemie Acke zesde leerjaar acke.jpg
  Linda Kerckhaert vijfde leerjaar linda_kerkaert.jpg
  Annelies Lannoo
vierde leerjaar

 

 

 

 

 

 

  Céline De Clercq
derde leerjaar B
celine_de_clercq.jpg
  Veerle Verplancken
derde leerjaar A veerle_verplancken.jpg
  Elke Van de Velde tweede leerjaar  elke_van_de_velde.jpg
  Katrien Van de Kerckhove tweede leerjaar katrien_van_de_kerckhove.jpg
  Patricia Verdegem eerste leerjaar patricia_verdegem.jpg
  Mieke Van De Velde
zorgcoördinator mieke_van_de_velde.jpg
   Jan De Latter  preventieadviseur
 
 
 
 
nog geen foto
beschikbaar
 
 
 
 
  Géry Demunter ICT-coördinator gery-ict.jpg
  Els Willems
leerkracht gymmen lager

els_willems.jpg


LEERKRACHTEN in de KLEUTERSCHOOL

 
  Evelien De Croock derde kleuterklas evelien_de_croock.jpg 
  Peggy Van Landschoot tweede kleuterklas peggy_van_landschoot.jpg
   Cindy De Mets
peuterklas  cindy_de_mets.jpg

 
Veerle Van Broekhoven eerste kleuterklas
van_broeckhoven.jpg
  Mieke Van De Velde
eerste kleuterklas

 

 

 

 

 

  Eline Van Landschoot
leerkracht gymmen kleuter

 

 

 

 

 

 

KINDERVERZORGSTER

  Marcelline Vaereman
kinderverzorgster  vaereman.jpg

HULPPERSONEEL

  Maricel Calderon
onderhoud + middagtoezicht

maricel_calderon.jpg

  Melissa De Paepe onderhoud + middagtoezicht melissa_de_paepe.jpg
  André Steyaert vrijwilliger andre_steyaert.jpg
  Marleen Polfliet vrijwilligster marleen_polfliet.jpg


SECRETARIAAT

  Jacqueline Koster administratief medewerkster jacqueline_koster.jpg
  Katrien Goethals administratief medewerkster  goethals.jpg

 
Nele Verledens boekhoudster

 

 

nog geen foto
beschikbaar

 

naar begin 

HET SCHOOLBESTUUR

Het schoolbestuur, ook wel inrichtende macht genoemd, is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Dit schoolbestuur is dan ook verantwoordelijk voor een degelijk verloop van het onderwijs en is de eindverantwoordelijke voor het personeelsbeleid. Zij is gebonden aan de wettelijke plichtplegingen van het departement onderwijs en de katholieke koepel van het basisonderwijs. Zij kiest binnen haar geleding een voorzitter.

Het schoolbestuur kan voor advies een beroep doen op de begeleidingsdiensten van het Vlaamse Verbond van het Katholieke Basisonderwijs (VVKBaO) en natuurlijk ook op de directie van de school zelf waaraan zij ook heel wat volmachten overdraagt.
Het schoolbestuur bestaat momenteel uit 9 leden:

SCHOOLBESTUUR

   

  DE KERPEL Roger
schoolbestuur_300.jpg  Voorzitter: Karperstraat 8
  9940 KLUIZEN
   
  VEREECKE Ronny
 Penningmeester: Kluizendorpstraat 11
  9940 KLUIZEN
   
   DE KESEL Lodewijk
 Secretaris:  Kluizenstraat 50
   9940 KLUIZEN

 

BESTUURSLEDEN

 
DE BUYSSCHER Rita
VAN DEN ABEELE Joannes
Kluizendorpstraat 70
Kluisstraat 35
9940 KLUIZEN
9940 KLUIZEN
   
GEERINCKX Etienne
VAN WAES Antoine
Schildekensstraat 66
Schildekenstraat 16
9940 KLUIZEN
9940 KLUIZEN
   
SERVRANCKX Sabina 
 VAN HOECKE Geert
Karperstraat 7 
 Benninckstraat 18
9940 KLUIZEN 
9940 ERTVELDE
   

naar begin

DE SCHOLENGEMEENSCHAP

De vrije basisscholen van Groot-Evergem zijn samengebracht in een scholengemeenschap SEPTEM en omvat zeven scholen:

SCHOLEN
Sleidinge
Ertvelde
Rieme
Doornzele-
Langerbrugge
Evergem
Belzele
Kluizen
SCHOOLBESTUUR VZW KSESS,
schoolbestuur van
Sleidinge, Ertvelde, Rieme,
Doornzele-Langerbrugge, Evergem
Schoolbestuur Belzele
Schoolbestuur Kluizen
SCHOLENGEMEENSCHAP Scholengemeenschap SEPTEM
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
© 2014 Vrije Basisschool "De Kleine Prins" - Kluizen