Katholieke basisschool

De Kleine Prins

Kluizen


Wij zijn bij de brandweer! Wij zijn bij de brandweer! Als het kan dan blussen wij het vuur!

Wij kregen vorige week bezoek van de brandweer.
Wij leerden over zijn beroep.
De brandweerman: onze vriend, onze held! De man die alles kan!