Klas bewerken

Klassen

PK-1KO

Peuter- eerste kleuterklas

2KO

Tweede kleuterklas

3KO

Derde kleuterklas

1LO

Eerste leerjaar

2LO

Tweede leerjaar

3LO

Derde leerjaar

4LO

Vierde leerjaar

5LO

Vijfde leerjaar

6LO

Zesde leerjaar

Gym

Gym kleuters en lager

Zorg

Zorg